850 rotiri fara depunere
850 rotiri gratuite
850 spinuri gratis
Jocuri gratis

850 pariuri gratuite
850 pariu gratis
Jocuri gratis


Cum iau Bonusurile?

1
Te înregistrezi cu codul COMBOFIESTA
și primesti 100 Rotiri Gratuite
la Big Bass Bonanza
2
Trimiți buletinul și Verifici Contul
și primesti un Pariu Gratuit
în valoare de 50 lei
3
Faci o Primă Depunere
min. 25 Lei și primești un Pariu Gratuit de 50 Lei
min. 100 Lei și primești 300 Rotiri Gratuite
peste 200 Lei și primești 700 Rotiri Gratuite
* Se aplică Termene și Condiții 
TERMENE ȘI CONDIȚII
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE COMBOFIESTA

Cum iei bonusurile, pas cu pas:-> Îți faci cont nou pe Betano;

-> Introduci codul promo COMBOFIESTA în pasul 3 din procesul de înregistrare;

-> Imediat după ce ai creat contul, primești INSTANT 100 Rotiri Gratuite la Big Bass Bonanza

-> Trimiți buletinul și verifici contul, iar a doua zi primești un Pariu Gratuit de 50 Lei;

Apoi:

-> Faci o primă depunere între 25 și 99 Lei si primesti în plus, pe langa bonusul de 100% garantat, un Pariu Gratuit de 50 Lei creditat în contul tău de joc, în ziua imediat următoare;

-> Sau, dacă prima ta depunere este între 100 și 199 Lei, primesti, pe langa bonusul de 100% garantat pentru depunerea ta, încă 300 Rotiri Gratuite la slotul Big Bass Bonanza valabile 7 zile;

-> Dacă prima ta depunere este peste 200 Lei, primești, pe lângă bonusul de 100%, încă 700 Rotiri Gratuite la slotul Big Bass Bonanza, valabile 7 zile!Art. 1 . Dispoziții generale1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „COMBOFIESTA” (denumită în continuare ”Campania promoțională”) este Kaizen Gaming International Limited, persoană juridică malteză cu sediul în Flat B8, The Atrium, West Street, Msida MSD 1731, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C43209/27.12.2007, denumită în continuare Organizator/Betano.

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma ro.betano.com și a serviciilor oferite de Betano. Participarea la campania promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei promoționale (denumit în continuare „Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului prin afișare, pe website-ul Organizatorului, ro.betano.com.

Art. 2 . Durata campaniei promoționale

2.1. Prezenta Campanie promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, http://ro.betano.com, în perioada 01.08.2023 – 31.08.2023.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe website cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.

Art. 3 . Condiții de participare

3.1. Sunt eligibili la prezenta Campanie promoțională toți utilizatorii Betano care se înregistrează pe platforma Organizatorului (creează un cont de joc) în perioada desfășurării Campaniei promoționale menționată la art. 2.1 de mai sus.

3.2. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul de a participa la Campania Promoțională. Participantul este singurul responsabil pentru toate informațiile furnizate Organizatorului. Organizatorul este obligat să implementeze toate măsurile și procesele organizatorice și tehnice adecvate pentru a verifica faptul că participanții îndeplinesc limita de vârstă. Numai conturile verificate sub acest aspect pot avea acces la Campania promoțională.

3.3. Angajații, acționarii sau colaboratorii Organizatorului, precum rudele/afinii acestora până la gradul II nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie Promoțională, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

3.4. De asemenea, nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta campanie, chiar dacă îndeplinesc condițiile din Regulament, membrii și angajații ONJN.

3.5. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a auto-excluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

Art. 4. – Mecanismul și premiile campaniei promoționale

4.1. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus și introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „COMBOFIESTA” (la pasul 3 din procesul de înregistrare) vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 100 (o sută) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,10 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Big Bass Bonanza, pentru o perioadă de 7 zile de la data acordării acestora în contul de joc.

4.2. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 4.1. de mai sus și care îndeplinesc procedura de verificare a contului de joc (KYC) într-un interval de cel mult 7 zile de la momentul înregistrării contului de joc vor primi 1 (un) cod Bonus Free Bet echivalent a 50 (cincizeci) Lei, disponibil pentru utilizare pentru o perioadă de 7 zile de la data acordării în contul de joc. Premiul va fi transferat în contul de joc al participantului în termen de 48 ore de la momentul îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezentul articol.

4.3. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 4.1. de mai sus și care:

(i) efectuează o depunere financiară în contul de joc de cel puțin 25 Lei și cel mult 99 Lei, într-un interval de cel mult 7 zile de la momentul înregistrării contului de joc vor primi 1 (un) cod Bonus Free Bet echivalent a 50 (cincizeci) Lei, disponibil pentru utilizare pentru o perioadă de 7 zile de la data acordării în contul de joc. Premiul va fi transferat în contul de joc al participantului în termen de 48 ore de la momentul efectuării depunerii financiare în contul de joc, conform prezentului articol;

(ii) efectuează o depunere financiară în contul de joc de cel puțin 100 Lei și cel mult 199 Lei, într-un interval de cel mult 7 zile de la momentul înregistrării contului de joc vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 300 (trei sute) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,10 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Big Bass Bonanza, pentru o perioadă de 7 zile de la data acordării în contul de joc. Premiul va fi transferat în contul de joc al participantului în termen de 48 ore de la momentul efectuării depunerii financiare în contul de joc, conform prezentului articol;

(iii) efectuează o depunere financiară în contul de joc de cel puțin 200 Lei, într-un interval de cel mult 7 zile de la momentul înregistrării contului de joc vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 700 (șapte sute) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,10 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Big Bass Bonanza, pentru o perioadă de 7 zile de la data acordării în contul de joc. Premiul va fi transferat în contul de joc al participantului în termen de 48 ore de la momentul efectuării depunerii financiare în contul de joc, conform prezentului articol.

4.4. Participanții nu pot solicita, iar Organizatorul nu va accepta modificări asupra caracteristicilor premiilor sau oferirea acestora altor persoane decât celor declarate câștigătoare.

4.5. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Termenii și Condițiile pentru Bonusuri.

Art. 5. Litigii

5.1. Orice litigii cu privire la desfășurarea Campaniei promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

5.2.Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etajul 1.

După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.

5.3. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 6. Protecția Datelor cu Caracater Personal

6.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator numai în scopul desfășurării Campaniei promoționale.

6.2. Tuturor participanților la Campania Promoțională le este recomandat ferm să consulte Politica de Confidențialitate a Organizatorului, disponibilă pe website-ul Organizatorului, la secțiunea „Politica de Confidențialitate”.

Art. 7. Încetarea/întreruperea Campaniei promoționale

7.1. Campania promoțională va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

7.2. În situația apariției vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil, pe website-ul Organizatorului.

7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești, precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei promoționale.

7.4. În situațiile avute în vedere în prezentul art. 7, Organizatorul nu are nicio obligație de despăgubire sau alte asemenea către participanți.

Art. 8. Clauze finale

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta corectitudinea desfășurării Campaniei promoționale, imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi, inclusiv să decidă descalificarea participanților și/sau închiderea contului de joc.

8.2. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei promoționale sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.