150 ROTIRI GRATUITE

LA SHINING CROWN
FĂRĂ DEPUNERE, FĂRĂ RULAJ


Cum iau Bonusurile?

1
Te înregistrezi
Introduci codul COMBO60
2
Trimiți buletinul și primești 60 Lei Pariu Gratuit
Verifici contul
3
Iei 60 Rotiri Gratuite, în ziua următoare
La Burning Hot
* Se aplică Termene și Condiții 
TERMENE ȘI CONDIȚII
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE COMBO60 Bonus Casino + Sport

Art. 1 . Dispoziții generale


1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „COMBO60 Bonus Casino + Sport” (denumită în continuare ”Campania promoțională”) este Kaizen Gaming International Limited, persoană juridică malteză cu sediul în Flat B8, The Atrium, West Street, Msida MSD 1731, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C43209/27.12.2007, denumită în continuare Organizator/Betano.

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma ro.betano.com și a serviciilor oferite de Betano. Participarea la campania promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei promoționale (denumit în continuare „Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului prin afișare, pe website-ul Organizatorului, ro.betano.com.


Art. 2 . Durata campaniei promoționale


2.1. Prezenta Campanie promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, http://ro.betano.com, în perioada 01.04.2023 – 30.04.2023.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe website cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.


Art. 3 . Condiții de participare


3.1. Sunt eligibili la prezenta Campanie promoțională toți utilizatorii Betano care se înregistrează pe platforma Organizatorului (creează un cont de joc) în perioada desfășurării Campaniei promoționale menționată la art. 2.1 de mai sus.

3.2. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul de a participa la Campania Promoțională. Participantul este singurul responsabil pentru toate informațiile furnizate Organizatorului. Organizatorul este obligat să implementeze toate măsurile și procesele organizatorice și tehnice adecvate pentru a verifica faptul că participanții îndeplinesc limita de vârstă. Numai conturile verificate sub acest aspect pot avea acces la Campania promoțională.

3.3. Angajații, acționarii sau colaboratorii Organizatorului, precum rudele/afinii acestora până la gradul II nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie Promoțională, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

3.4. De asemenea, nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta campanie, chiar dacă îndeplinesc condițiile din Regulament, membrii și angajații ONJN.

3.5. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a auto-excluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.


Art. 4. – Mecanismul și premiile campaniei promoționale


4.1. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus și introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „COMBO60” (la pasul 3 din procesul de înregistrare), vor primi câte 1 (un) Cod Bonus Free Bet (Pariu Gratuit) în valoare de 60 de lei, care poate fi utilizat doar pentru pariuri sportive având o cotă mai mare de 3.00, în termen de 14 zile de la acordare, și doar după îndeplinirea procedurii de verificare a contului de joc (KYC). A 2-a zi aceștia vor primi si câte 1 (un) Cod Bonus de tipul Rotiri gratuite, echivalent a 60 Rotiri Gratuite, care pot fi utilizate în termen de 3 zile de la acordare, doar la jocul de tip video-slot Burning Hot. Valoarea unei Rotiri gratuite va fi de 0,20 Lei/spin.

4.2. Participanții nu pot solicita, iar Organizatorul nu va accepta modificări asupra caracteristicilor premiilor sau oferirea acestora altor persoane.

4.3. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Termenii și Condițiile pentru Bonusuri.


Art. 5. Litigii


5.1. Orice litigii cu privire la desfășurarea Campaniei promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

5.2.Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etajul 1. După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.

5.3. Legea aplicabilă este legea română.


Art. 6. Protecția Datelor cu Caracater Personal


6.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator numai în scopul desfășurării Campaniei promoționale.

6.2. Tuturor participanților la Campania Promoțională le este recomandat ferm să consulte Politica de Confidențialitate a Organizatorului, disponibilă pe website-ul Organizatorului, la secțiunea „Politica de Confidențialitate”.


Art. 7. Încetarea/întreruperea Campaniei promoționale


7.1. Campania promoțională va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

7.2. În situația apariției vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil, pe website-ul Organizatorului.

7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești, precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei promoționale.

7.4. În situațiile avute în vedere în prezentul art. 7, Organizatorul nu are nicio obligație de despăgubire sau alte asemenea către participanți.


Art. 8. Clauze finale


8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta corectitudinea desfășurării Campaniei promoționale, imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi, inclusiv să decidă descalificarea participanților și/sau închiderea contului de joc.

8.2. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei promoționale sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.


Kaizen Gaming International Limited

Prin reprezentant autorizat,