300 rotiri fara depunere
300 rotiri gratuite
300 spinuri gratis
Jocuri gratis

pariuri gratuite
pariu gratis
Jocuri gratis


Cum iau Bonusul și premiile?

1
Deschizi un cont cu codul 8ANI
în pasul 3 la înregistrare
                                        
2
Primești
200 Rotiri
Gratuite
instant, la deschiderea
contului              
3
Primești încă
600 Rotiri
Gratuite
A doua zi după verificarea
contului 
4
Faci o depunere de min. 50 lei în luna mai
Ai șansa la 1/5 pachete euro
* Se aplică Termene și Condiții 
TERMENE ȘI CONDIȚII

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„8ANI”

Art. 1 . Dispoziții generale

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „8ANI” (denumită în continuare ”Campania promoțională”) este Kaizen Gaming International Limited, persoană juridică malteză cu sediul în Flat B8, The Atrium, West Street, Msida MSD 1731, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C43209/27.12.2007, denumită în continuare Organizator/Betano.

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma ro.betano.com și a serviciilor oferite de Betano. Participarea la campania promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei promoționale (denumit în continuare „Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorii pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului prin afișare, pe website-ul Organizatorului, ro.betano.com.

Art. 2 . Durata campaniei promoționale

2.1. Prezenta Campanie promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, http://ro.betano.com, în perioada 01.05.2024 – 31.05.2024.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe website cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.

Art. 3 . Condiții de participare

3.1. Sunt eligibili la prezenta Campanie promoțională toți utilizatorii Betano care se înregistrează pe platforma Organizatorului (creează un cont de joc) în perioada desfășurării Campaniei promoționale menționată la art. 2.1 de mai sus.

3.2. Angajații, acționarii sau colaboratorii Organizatorului, precum rudele/afinii acestora până la gradul II nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie Promoțională, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

3.3. De asemenea, nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta campanie, chiar dacă îndeplinesc condițiile din Regulament, membrii și angajații ONJN.

3.4. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a auto-excluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

Art. 4. – Mecanismul și premiile Campaniei promoționale

4.1. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus și introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „8ANI” (la pasul 3 din procesul de înregistrare) vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 200 (două sute) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,15 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Rise of Ra Clover Chance (de la furnizorul EGT Digital), pentru o perioadă de 7 zile calendaristice de la data acordării acestora în contul de joc.

4.2. Suma reprezentând câștigurile obținute în urma utilizării Free Spins (Rotiri Gratuite) prevăzute la art. 4.1. de mai sus se va transfera în balanța bonus, iar pentru a putea fi convertită în bani reali această sumă va trebui să fie rulată de 40 de ori (x40) la jocurile din sectiunea Casino, în termen de 100 de zile calendaristice de la transferul în balanța bonus. Jocurile excluse de la rulaj regăsesc în următorul link: https://ro.betano.com/articol/sloturi-de-casino-care-sunt-excluse-de-la-rularea-bonusurilor/1019311/

4.3. Participanții care:

i. îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus, introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „8ANI” (la pasul 3 din procesul de înregistrare) și primesc codul Bonus Free Spins prevăzut la art. 4.1 din prezentul Regulament și

ii. îndeplinesc procedura de verificare a contului de joc (KYC) într-un interval de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul înregistrării contului de joc,

vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 600 (șase sute) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,15 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Rise of Ra Clover Chance (de la furnizorul EGT Digital), pentru o perioadă de 7 zile calendaristice, calculate începând cu ziua următoare zilei în care participanții finalizează cu succes procedura de verificare a contului de joc (KYC).

4.4. Suma reprezentând câștigurile obținute în urma utilizării Free Spins (Rotiri Gratuite) prevăute la art. 4.3. de mai sus se va transfera în balanța bonus, iar pentru a putea fi convertită în bani reali această sumă va trebui să fie rulată de 40 de ori (x40) la jocurile din sectiunea Casino, în termen de 100 de zile calendaristice de la transferul în balanța bonus. Jocurile excluse de la rulaj regăsesc în următorul link: https://ro.betano.com/articol/sloturi-de-casino-care-sunt-excluse-de-la-rularea-bonusurilor/1019311/.

4.5. De asemenea, Betano va organiza o tragere la sorți în care vor fi incluși participanții îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

primesc codul Bonus Free Spins prevăzut la art. 4.3 din prezentul Regulament ca urmare a îndeplinirii condițiilor de participare;

efectuează o primă depunere în contul de joc în cuantum de cel puțin 50 Lei, în luna Mai 2024, prevăzută la art. 2.1 de mai sus,

4.6. Participanții menționați la art. 4.5 de mai sus pot câștiga unul dintre cele 5 pachete de premii, fiecare pachet fiind compus din următoarele două elemente:

o invitație dublă la meciul de deschidere al Campionatului European de Fotbal 2024 („Euro 2024”) din data de 14.06.2024, evenimente ce se vor desfășura în Munchen, Germania,

și un premiu constând în bani cash, în valoare de 10.000 lei.

4.7. Extragerea va avea loc în intervalul 03.05.2024 – 05.05.2024 și se va realiza cu ajutorul programului de extragere utilizat la nivel intern de Organizator sau, după caz, cu ajutorul unei platforme externe cu astfel de capabilități (de exemplu, https://www.tragerilasorti.ro/).

4.8. Fiecare participant are dreptul de a câștiga un singur premiu în cadrul Campaniei Promoționale.

4.9. În cadrul extragerii prevăzute în art. 4.7. de mai sus, vor fi extrase și zece (10) rezerve ale câștigătorilor.

4.10. Premiile constând în bani cash, menționate la art. 4.6. lit. b) de mai sus, vor fi transferate în contul de joc al participanților câștigători, în termen de maxim 72 de ore după validarea acestora conform art. 4.11 și 4.12 din prezentul Regulament. Premiile nu au condiții de rulaj, câștigătorii putând retrage imediat premiile. Premiile pot fi supuse oricăror procese de verificare, la solicitarea Organizatorului.

4.11. În vederea validării acestora, câștigătorii vor fi contactați printr-un mesaj privat în contul lor de joc Betano, în termen de cel mult două (2) zile lucrătoare de la momentul extragerii, când vor fi solicitate informații cu privire la adresa de livrare a invitațiilor câștigate.

4.12. În cazul în care un câștigător nu poate fi validat (nu răspunde la mesajul primit și/sau nu furnizează datele și informațiile necesare pentru validarea sa) în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la contactare, câștigătorul va pierde orice drept asupra premiului. În această situație se va apela la rezervele câștigătorului, menționate în cadrul art. 4.9. de mai sus, în ordinea extragerii acestora, și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare (pentru evitarea oricăror dubii, contactarea rezervelor se va face în cel mult o (1) zi lucrătoare după invalidarea câștigătorului anterior, iar termenul de validare va fi tot de cel mult cinci (5) zile lucrătoare de la contactare).

4.13. În cazul în care nici câștigătorii desemnați, nici rezervele câștigătorilor nu îndeplinesc condițiile de validare, premiul nu va fi acordat și va rămâne în posesia Organizatorului.

4.14. Premiile vor fi transmis de Organizator printr-un serviciu de curierat, în termen cel mult 3 luni de la data validării, la adresa indicată de fiecare dintre participantele declarate câștigătoare, urmând ca toate costurile de expediere să fie suportate de Organizator.

4.15. Participanții nu pot solicita, iar Organizatorul nu va accepta modificări asupra caracteristicilor premiilor sau oferirea acestora altor persoane decât celor declarate câștigătoare.

4.16. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Regulile pentru Bonusuri.

Art. 5. Litigii

5.1. Orice litigii cu privire la desfășurarea Campaniei promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

5.2.Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etajul 1.

După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.

5.3. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 6. Protecția Datelor cu Caracter Personal

6.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a oricăror altor reglementări naționale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, numai în scopul desfășurării Campaniei Promoționale, inclusiv stabilirea câștigătorilor și acordarea premiilor.

6.2. Vă rugăm să rețineți că întreprinderea de către dumneavoastră a demersurilor pentru participarea la Campania Promoțională, respectiv pentru verificarea și validarea calității dumneavoastră de câștigător, în scopul transmiterii/acordării premiului, după caz, va fi prezumată ca reprezentând cunoașterea și acceptarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile aferente desfășurării Campaniei Promoționale. În acest sens, înainte de a întreprinde orice demersuri pentru participarea la Campania Promoțională, vă recomandăm ferm să consultați Nota de informare în care sunt incluse detaliile cu privire la prelucrare, respectiv Anexa 1 la prezentul Regulament.

6.3. De asemenea, tuturor participanților la Campania Promoțională le este recomandat ferm să consulte Politica de Confidențialitate a Organizatorului, disponibilă pe website-ul Organizatorului, la secțiunea „Politica de Confidențialitate”.

Art. 7. Încetarea/întreruperea Campaniei promoționale

7.1. Campania promoțională va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

7.2. În situația apariției vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil, pe website-ul Organizatorului.

7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești, precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei promoționale.

7.4. În situațiile avute în vedere în prezentul art. 7, Organizatorul nu are nicio obligație de despăgubire sau alte asemenea către participanți.

Art. 8. Clauze finale

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta corectitudinea desfășurării Campaniei promoționale, imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi, inclusiv să decidă descalificarea participanților și/sau închiderea contului de joc.

8.2. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei promoționale sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

Kaizen Gaming International Limited Prin reprezentant,

Anexa nr. 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „8ANI”

Nota de Informare

1 Operatorul datelor cu caracter personal | 2 Scopul prelucrării, tipuri de date colectate, consecințe ale nefurnizării datelor și temeiul legal al prelucrării | 3 Dezvăluirea datelor cu caracter personal | 4 Durata păstrării datelor | 5 Drepturile Tale | 6 Actualizarea informațiilor cu caracter personal | 7 Securitate | 8 Modificări ale Notei de informare | 9 Contactează-ne

1. Operatorul datelor cu caracter personal

1.1 Compania Kaizen Gaming International Limited își respectă clienții și se mândrește cu oferta serviciilor de divertisment oferite în industria actuală a jocurilor de noroc. Kaizen obține anumite date personale despre tine, pentru a ușura relaționarea și pentru a îți oferi cea mai bună experiență.

Scopul acestei Note de Informare este să explice practica și metodele noastre de colectare, folosire și distribuire a informațiilor colectate de la sau despre tine pentru participarea ta la Campania Promoțională „8ANI”.

1.2 Am adoptat politici și proceduri suplimentare la nivel de companie, descrise pe larg în Politica de Confidențialitate, Termeni și Condiții dar și în Pagina de Securitate. Se aplică, de asemenea, Regulamentul general al Campaniei promoționale. Această Notă de informare se aplică indiferent dacă accesezi site-ul de pe computerul personal, de pe un dispozitiv mobil sau orice alt dispozitiv.

1.3 În scopul acestei Note de Informare, operatorul datelor cu caracter personal este Kaizen Gaming International Limited, cu sediul în Flat B8, The Atrium, West Street, Msida MSD, Malta, cu numărul de înregistrare 43209 (Kaizen/Betano). În cazul în care ai întrebări, poți contacta responsabilul cu protecția datelor al Kaizen la adresa dpo-office-ro@betano.com.

2. Scopul prelucrării, tipuri de date colectate, consecințe ale nefurnizării datelor și temeiul legal al prelucrării

Scopul prelucrării datelor Date cu caracter personal folosite Posibile consecințe ale nefurnizării datelor tale cu caracter personal Temeiul legal al prelucrării Pentru participarea ta la extragerea organizată în cadrul Campaniei Promoționale, în mod specific pentru selecția și includerea în procesul de desemnare a câștigătoarelor prin tragere la sorți Nume, prenume, numele de utilizator de pe platforma Betano Nu puteți participa la Campania promoțională Consimțământ* Pentru verificarea/validarea calității tale de câștigătoare și intrarea în posesia premiilor Nume, prenume, nume de utilizator de pe platforma Betano, adresa de livrare, număr de telefon Nu putem verifica/valida calitatea dvs. de câștigătoare și nu veți putea intra în posesia premiului Consimțământ*

*Manifestările tale active voluntare de a te înscrie la extragerea organizată prin prezenta Campanie Promoțională, conform cerințelor Campaniei Promoționale, respectiv de a răspunde la mesajul din contul de joc Betano cu privire la calitatea de câștigătoare și de a furniza informațiile solicitate de Organizator pentru verificarea/validarea acestei calități și pentru intrarea în posesia premiului vor fi prezumate ca reprezentând cunoașterea și acceptarea de către tine a prelucrării de către Organizator a datelor tale cu caracter personal pentru participarea la Campanie, în mod specific pentru selecția și includerea în procesul de desemnare a câștigătoarelor, precum și pentru verificarea/validarea calității tale de câștigătoare și înmânarea/transmiterea premiului, conform prezentei Note de informare.

Îți poți retrage oricând consimțământul trimițându-ne un e-mail la adresa dpo-office-ro@betano.com. Aceste cereri de retragere a consimțământului nu vor afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment. Te rugăm să ții cont că după o astfel de retragere, Betano nu va mai prelucra datele tale personale în scopul specific.

3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu vom vinde, dezvălui sau închiria datele tale cu caracter personal către nici o entitate terță, în alte moduri decât cele descrise în această Notă de Informare. Putem dezvălui informațiile tale personale către terți, în următoarele cazuri:

3.1 În cazul în care vindem sau cumpărăm orice afaceri, active sau acțiuni, putem dezvălui datele tale cu caracter personal către respectivii vânzători sau cumpărători ai acestor afaceri, active sau acțiuni.

3.2 În cazul în care suntem obligați să dezvăluim datele tale personale pentru a ne supune oricărei reglementări legale, pentru a impune sau aplica Termenii și Condițiile noastre, sau pentru a proteja nouă, clienților noștri sau altora drepturile, proprietatea și siguranța.

3.3 În cooperarea cu autoritățile învestite cu aplicarea legii, pentru a pune în aplicare legile, precum și pentru a investiga și urmări penal activități ilegale, cum ar fi frauda sau înșelăciunea. Ne menținem dreptul de a dezvălui orice informație personală despre tine către autoritățile învestite cu aplicarea legii sau către alte organisme guvernamentale, în cazul în care considerăm, la propria discreție, că este necesară sau îndreptățită o astfel de acțiune, în legătură cu orice investigație de fraudă sau ilegalitate. În particular, aceste autorități pot fi:

● Oficiile pentru Jocuri de Noroc din țările în care operăm;

● Autorități pentru protecția datelor;

● Agenții contra spălării banilor / Contra finanțării terorismului (AML/CTF);

● Organisme învestite cu aplicarea legii din țările în care operăm.

Acest lucru poate include, după caz, schimbul de informații cu alte companii sau organizații (ex. bănci, instituții de credit) din interiorul sau din afara Uniunii Europene cu scopul de a proteja contra fraudei și reducerii riscului de credit. Aceste entități ar putea folosi datele tale personale pentru a investiga și a acționa în aceste cazuri în concordanță cu procedurile lor.

3.4 Mai putem dezvălui anumite date personale către parteneri, furnizori de servicii terți neafiliați, agenți sau contractori independenți care ne ajută la menținerea site-ului și care prestează alte servicii administrative către noi (inclusiv, dar fără a se limita la, oferirea relațiilor pentru clienți, menținerea și analizarea datelor, trimiterea unor comunicări pentru clienți din partea noastră, colectarea datelor, selectarea/contactarea câștigătorilor și oferirea premiilor din cadrul concursurilor, precum și alte tipuri de promoții). Căutăm să asigurăm ca aceste persoane/entități nu vor folosi datele dvs. personale pentru alt scop decât cel de a oferi serviciile pentru care sunt responsabile, în conformitate cu scopul/scopurile detaliate în Secțiunea 2 de mai sus. Acest gen de colaborări sunt realizate în temeiul unor contracte prin care terții sunt obligați să respecte standardele de confidențialitate cerute de lege în prelucrarea datelor dvs. personale și să folosească aceste date doar pentru scopul contractat. După caz, aceste persoane/entități oferă detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în nume propriu pe website-urile lor sau prin alte metode de comunicare disponibile.

3.5 Nu vom dezvălui datele tale personale către terți din afara teritoriului Uniunii Europene/SEE, în țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor personale. Însă, în cazul în care un astfel de transfer de date se va produce, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile tale personale sunt securizate la fel ca în UE/SEE și în concordanță cu această Notă de Informare și legislația în vigoare. În plus, vom actualiza Nota de Informare actuală pentru a reflecta transferul de date transfrontalier și măsurile relevante de siguranță întreprinse pentru protejarea confidențialității.

4. Durata păstrării datelor

Face parte din politica noastră să reținem informațiile personale ale clienților doar atât cât este necesar pentru scopul în care au fost inițial obținute, în acord cu principiile Reducerii la minimum a datelor și Limitării stocării.

În cazul în care nu sunteți client Betano, dar ați participat la o campanie promoțională/concurs, datele dvs. vor fi șterse în urma participării la campania promoțională/concurs, cu excepția cazurilor în care a fost oferit consimțământul dvs. pentru prelucrarea ulterioară sau avem un alt temei legal pentru prelucrarea datelor.

De asemenea, durata prelucrării datelor dvs. personale poate fi influențată prin exercitarea drepturilor dvs. privind confidențialitatea datelor, spre exemplu prin exercitarea valabilă a dreptului la retragerea consimțământului (vă rugăm să consultați secțiunea 5 din prezenta Notă de Informare pentru mai multe informații).

Însă, în unele cazuri, unele informații cu caracter personal pot fi reținute pe o durată mai lungă de timp, având ca temei obligații legale sau scopuri legitime. Acestea pot fi legate, după caz, de:

● Spălarea banilor;

● Taxare;

● Protecția jucătorilor ;

● Legea Civilă;

● Alte aspecte legale.

5. Drepturile tale

5.1 În orice moment în timpul păstrării sau prelucrării datelor tale cu caracter personal, ai următoarele drepturi și poți trimite cereri relevante la adresa de e-mail dpo-office-ro@betano.com:

Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține o confirmare că Operatorul prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile relevante privind operațiunea/operațiunile de prelucrare;

Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a corecta datele pe care le stocăm despre dvs., dacă acestea sunt incomplete sau incorecte; mai multe informații în secțiunea 6 a Notei de Informare;

Dreptul la ștergere – puteți solicita ca datele pe care le stocăm despre dvs. să fie șterse din bazele de date și suntem obligați să satisfacem această cerere în anumite circumstanțe;

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale și suntem obligați să satisfacem cererea atunci când anumite condiții se aplică;

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a transfera datele deținute de noi despre dvs. către altă organizație, atunci când anumite condiții se aplică;

Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune față de anumite activități de prelucrare, atunci când anumite condiții se aplică;

Dreptul la retragerea consimțământului - în cazul în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. în secțiunea 2 este „Consimțământ”, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la adresa dpo-office@betano.com, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuată în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

5.2 Vom analiza cererile tale și vom răspunde cu detalii despre progresul și rezultatul cererii (acceptarea cererii, acceptarea parțială a cererii, respingerea cererii), cât mai curând posibil și, în orice caz, în cel mult o lună de zile de la primirea cererii. În cazul în care Kaizen refuză cererea ta legată de drepturile menționate anterior, vom oferi și un motiv.

5.3 Ne rezervăm dreptul de a refuza cererile care sunt nejustificat repetitive, cele care solicită un efort tehnic disproporționat sau care pot avea consecințe tehnice disproporționate, cele care aduc un risc de încălcare a confidențialității datelor altor persoane sau cele care sunt foarte nepractice.

5.4 În plus, ai dreptul să înaintezi o plângere direct către autoritatea de supraveghere sau DPO (așa cum este descris în secțiunea 9 a acestei Note de Informare).

6. Actualizarea informațiilor cu caracter personal

6.1 Cu excepția circumstanțelor excepționale, poți vedea, actualiza sau șterge anumite informații cu caracter personal, dacă ești client înregistrat pe Website, prin simpla autentificare în cont și folosind funcțiile de editare a acestor informații. Sunt, însă, informații necesare pentru a verifica eligibilitatea, cum ar fi data nașterii sau vârsta, care nu pot fi șterse.

Dacă nu ești client înregistrat pe website-ul Betano, pentru actualizarea informațiilor cu caracter personal ne poți trimite un email la adresa dpo-office-ro@betano.com.

6.2 Poți obține o copie a informațiilor tale personale din contul tău personal sau prin transmiterea unei solicitări pe e-mail la dpo-office-ro@betano.com. Pentru protecția ta, va trebui să oferi o dovadă a identității pentru a obține aceste copii. Trebuie să incluzi date relevante de identificare precum și alte informații care să permită rezolvarea cererii.

7. Securitate

7.1 Protecția informațiilor tale personale este de maximă importanță pentru Kaizen și, de aceea, ne străduim constant pentru a oferi cele mai bune metode de protejare a datelor tale personale, de prevenire a accesului neautorizat și/sau posibilelor modificări. Aceste metode includ măsuri de securitate a informațiilor în concordanță cu cele mai bune practici actuale pentru protejarea confidențialității clienților noștri. Aceste metode includ demersuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate protejării datelor împotriva utilizării necorespunzătoare, accesului sau dezvăluirii neautorizate, pierderii, alterării și distrugerii.

Pentru mai multe detalii despre modul în care protejăm datele tale personale te rugăm să vizitezi Pagina de securitate.

8. Modificări ale Notei de Informare

8.1 Ne străduim să verificăm constant și să actualizăm Nota de Informare pentru a fi în pas cu potențialele cerințe legislative și de reglementare, pentru a oferi o protecție optimă a confidențialității tale. Orice actualizare va fi adusă la cunoștința ta.

9. Contactează-ne

9.1 Dacă în orice moment consideri că nu am respectat prevederile din prezenta Notă de Informare sau orice alt aspect legat de Confidențialitatea Datelor, te rugăm să ne scrii la adresa de e-mail dpo-office-ro@betano.com. Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (DPO) este Dna. Eva Rodaki.