300 rotiri fara depunere
300 rotiri gratuite
300 spinuri gratis
Jocuri gratis

pariuri gratuite
pariu gratis
Jocuri gratis


Cum iau Bonusul?

1
Deschizi un cont cu codul VARA444
În pasul 3 la înregistrare                                             
2
Primești 100 Rotiri Gratuite
Instant, la deschiderea contului                 
3
Primești 344 Rotiri Gratuite
A doua zi, după verificarea contului
* Se aplică Termene și Condiții 
TERMENE ȘI CONDIȚII

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „VARA444”

Art. 1 . Dispoziții generale

1.1. Organizatorul Campaniei promoționale „VARA444” (denumită în continuare ”Campania promoțională”) este Kaizen Gaming International Limited, persoană juridică malteză cu sediul în Unit 41/42, Level 4, Pendergardens Business Centre, Triq Sant'Andrija, San Giljan, STJ 9023, Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta C43209/27.12.2007, denumită în continuare Organizator/Betano.

1.2. Campania promoțională se desfășoară în scopul promovării activităților desfășurate pe platforma ro.betano.com și a serviciilor oferite de Betano. Participarea la campania promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de organizare și desfășurare a Campaniei promoționale (denumit în continuare „Regulamentul”), cunoașterea acestuia și a Termenelor și condițiilor generale fiind obligatorie pentru toți participanții. Participarea la Campania promoțională presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei promoționale, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin o zi înaintea intrării lor în vigoare.

1.4. Prezentul Regulament este adus la cunoștința publicului prin afișare, pe website-ul Organizatorului, ro.betano.com.

Art. 2 . Durata campaniei promoționale

2.1. Prezenta Campanie promoțională se va desfășura pe platforma online a Organizatorului, http://ro.betano.com, în perioada 15.07.2024 – 31.08.2024.

2.2. Campania poate fi prelungită de Organizator, decizia de prelungire fiind afișată pe website cu cel puțin 1 zi înainte de expirarea sa.

Art. 3 . Condiții de participare

3.1. Sunt eligibili la prezenta Campanie promoțională toți utilizatorii Betano care se înregistrează pe platforma Organizatorului (creează un cont de joc) în perioada desfășurării Campaniei promoționale menționată la art. 2.1 de mai sus.

3.2. Angajații, acționarii sau colaboratorii Organizatorului, precum rudele/afinii acestora până la gradul II nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie Promoțională, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

3.3. De asemenea, nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta campanie, chiar dacă îndeplinesc condițiile din Regulament, membrii și angajații ONJN.

3.4. Participanții ale căror conturi au fost închise sau suspendate pe perioada desfășurării Campaniei Promoționale, ca urmare a încălcării dispozițiilor legale și/sau regulamentare, precum și ca urmare a auto-excluderii, pierd dreptul de a participa la Campanie, precum și orice drept asupra premiilor.

Art. 4. – Mecanismul și premiile Campaniei promoționale

4.1. Participanții care îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus și introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „VARA444” (la pasul 3 din procesul de înregistrare) vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 100 (o sută) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,20 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Burning Hot (de la furnizorul Amusnet), pentru o perioadă de 7 zile calendaristice de la data acordării acestora în contul de joc.

4.2. Suma reprezentând câștigurile obținute în urma utilizării Free Spins (Rotiri Gratuite) prevăzute la art. 4.1. de mai sus se va transfera în balanța bonus, iar pentru a putea fi convertită în bani reali această sumă va trebui să fie rulată de 40 de ori (x40) la jocurile din sectiunea Casino, în termen de 100 de zile calendaristice de la transferul în balanța bonus. Jocurile excluse de la rulaj se regăsesc în următorul link: https://ro.betano.com/articol/sloturi-de-casino-care-sunt-excluse-de-la-rularea-bonusurilor/1019311/

4.3. Participanții care:

i. îndeplinesc condițiile de participare de la Art. 3 de mai sus, introduc în cadrul procesului de înregistrare a contului de joc codul promoțional „VARA444” (la pasul 3 din procesul de înregistrare) și primesc codul Bonus Free Spins prevăzut la art. 4.1 din prezentul Regulament și

ii. îndeplinesc procedura de verificare a contului de joc (KYC) într-un interval de cel mult 14 zile calendaristice de la momentul înregistrării contului de joc, vor primi 1 (un) cod Bonus Free Spins echivalent a 344 (trei sute patruzeci și patru) Free Spins (Rotiri gratuite) fiecare în valoare de 0,20 Lei, disponibile pentru utilizare doar la jocul Burning Hot (de la furnizorul Amusnet), pentru o perioadă de 7 zile calendaristice, calculate începând cu ziua următoare zilei în care participanții finalizează cu succes procedura de verificare a contului de joc (KYC).

4.4. Suma reprezentând câștigurile obținute în urma utilizării Free Spins (Rotiri Gratuite) prevăzute la art. 4.3. de mai sus se va transfera în balanța bonus, iar pentru a putea fi convertită în bani reali această sumă va trebui să fie rulată de 40 de ori (x40) la jocurile din sectiunea Casino, în termen de 100 de zile calendaristice de la transferul în balanța bonus. Jocurile excluse de la rulaj se regăsesc în următorul link: https://ro.betano.com/articol/sloturi-de-casino-care-sunt-excluse-de-la-rularea-bonusurilor/1019311/.

4.5. Participanții nu pot solicita, iar Organizatorul nu va accepta modificări asupra caracteristicilor premiilor sau oferirea acestora altor persoane decât celor declarate câștigătoare.

4.6. Se aplică Termenii și Condițiile Generale și Regulile pentru Bonusuri.

Art. 5. Litigii

5.1. Orice litigii cu privire la desfășurarea Campaniei promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

5.2.Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: București, Sectorul 2, Str. Mântuleasa nr. 15, Corpul B, Etajul 1.

După data încetării Campaniei, Organizatorul nu va mai lua in considerație nicio contestație.

5.3. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 6. Protecția Datelor cu Caracter Personal

6.1. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Organizator numai în scopul desfășurării Campaniei promoționale.

6.2. Tuturor participanților la Campania Promoțională le este recomandat ferm să consulte Politica de Confidențialitate a Organizatorului, disponibilă pe website-ul Organizatorului, la secțiunea „Politica de Confidențialitate”.

Art. 7. Încetarea/întreruperea Campaniei promoționale

7.1. Campania promoțională va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

7.2. În situația apariției vreunuia dintre aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil, pe website-ul Organizatorului.

7.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.1 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești, precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei promoționale.

7.4. În situațiile avute în vedere în prezentul art. 7, Organizatorul nu are nicio obligație de despăgubire sau alte asemenea către participanți.

Art. 8. Clauze finale

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta corectitudinea desfășurării Campaniei promoționale, imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi, inclusiv să decidă descalificarea participanților și/sau închiderea contului de joc.

8.2. Deciziile Organizatorului privind desfășurarea Campaniei promoționale sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

Kaizen Gaming International Limited Prin reprezentant,